• ساعت : ۸:۴۴:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 35
بازدید رئیس موسسه تحقیقات كشاورزی دیم از مزارع تكثیر هسته‌های بذری معاونت

در روز یک شنبه مورخ 19 دی ماه سال 1400 جناب آقای دکتر علیزاده رئیس موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در محل معاونت حضور یافتند و در جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر عبدالهی رئیس معاونت، روئسای بخش‌های تحقیقاتی و همکاران شرکت کردند. در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر عبدالهی ضمن خوشامد گویی به ایشان اطلاعاتی را در خصوص وضعیت آب و هوایی سال زراعی جاری و مزارع تولید هسته های بذری ارائه نمودند. سپس جناب آقای دکتر علیزاده با تاکید بر اهمیت ارقام جدید محصولات زراعی دیم و یافته‌های تحقیقاتی موسسه برای تحقق اهداف جهش تولید در دیمزارها به نقش کلیدی موسسه در تامین هسته‌های بذری و ضرورت توجه به انتقال یافته های تحقیقاتی به مزارع بهره برداران اشاره نموند. در پایان جلسه اعضای حاضر در جلسه پرسش ‌ها و پیشنهادات خود را ارائه کردند و به تبادل نظر پرداختند. در ادامه آقای دکتر علیزاده به همراه آقایان دکتر خاکسار و دکتر شهریاری از دفتر درآمد زایی و خدمات فنی سازمان از آزمایشات و مزارع تكثیر هسته‌های بذری ارقام جدید غلات، حبوبات، علوفه و دانه‌های روغنی معاونت بازدید نمودند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0