• ساعت : ۲۳:۳۹:۵۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 97
بازدید از لاین در دست معرفی گلرنگ علوفه ای

بسمه تعالی

در تاریخ 18/3/1400 بر اساس هماهنگی های قبلی، آقایان دکتر شیدایی و دکتر رضایی زاد نماینده گان محترم کمیته معرفی رقم از لاین در دست معرفی گلرنگ علوفه ای (داراب 4) در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (ایستگاه سرارود) بازدید نمودند.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0