• ساعت : ۲۳:۲۳:۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 106
بازدید از لاینهای كاندید معرفی گندم دوروم

بسمه تعالی

در تاریخ 18/3/1400 بر اساس هماهنگی های قبلی، جناب آقای دکتر عباس زارعیان نماینده محترم کمیته معرفی رقم از لاینهای کاندید معرفی رقم گندم دوروم (25ERDYT-17,  8) در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم (ایستگاه سرارود) بازدید نمودند.

 

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0