• ساعت : ۱۴:۱۳:۲
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ 
  • تعداد بازدید : 110
بازدید از آزمایشات و مزارع پرورشی معاونت

بسمه تعالی

در روزهای یکشنبه و دوشنبه مورخ 9 و 10 خرداد ماه سال جاری آقای دکتر روستایی رئیس بخش غلات موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور به همراه آقای دکتر جعفرزاده و آقای دکتر آهک پز اعضای هیات علمی موسسه و آقای مهندس احمدی مسئول ثبت و کنترل و گواهی بذر و نهال از آزمایشات و مزارع پرورشی بخش های مختلف تحقیقاتی بازدید نمودند. در این بازدید آقای دکتر عبدالهی رئیس معاونت، روئسای بخش های تحقیقاتی و مجریان طرح های تحقیقاتی بازدیدکننده گان را همراهی کردند و توضیحات لازم را خدمت آنان ارائه دادند. در انتها بازدیدکنندگان از وضعیت آزمایشات و مزارع پرورشی ابراز رضایت کردند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0