پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
اخبار
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری آیین تكریم و معارفه در ایستگاه تحقیقات دشت ناز  جديد!
کد خبر : ۱۳۱۸۷۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۹ 
۱۱:۴۳:۵۶  | 
تعداد بازدید : ۴۵
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری دوره های مهارتی بهره برداران توسط همكاران مركز آموزش شهید حسن پور بابلسر 
کد خبر : ۱۳۱۷۲۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ 
۸:۴۶:۱۸  | 
تعداد بازدید : ۳۶5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0