• ساعت : ۲۲:۲۶:۴۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۱/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 64
بازدید از مزارع تولید بذر معاونت

بسمه تعالی

در روز سه شنبه مورخ یازده فروردین ماه سال 1400 آقایان مهندس هوشیار و مهندس احمدی  از مزارع تولید بذر هسته های بذری گندم و جو معاونت بازدید کردند. در این بازدید آقایان دکتر عبدالهی و دکتر محمدی بازدید کنندگان را همراهی کردند و توضیحات لازم را در خصوص قطعات تولید بذر خدمت آنان ارائه دادند.

 

 

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0