• ساعت : ۲۱:۵۲:۵۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 84
بازدید از لاین های در دست معرفی گندم دوروم و نخود

بسمه تعالی

پیرو هماهنگی های انجام شده، در روز دو شنبه مورخ 19 خرداد ماه سال 1399 آقای مهندس کوروش نادر محمودی از لاین‌های در دست معرفی گندم دوروم و نخود در مزارع نمایشی و تکثیری معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور بازدید نمودند. این بازدید به منظور ارزیابی این لاین ها انجام گرفت. در این بازدید آقایان دکتر محمدی و مهندس جهانگیری در خصوص ویژگی‌های لاین های مذکور توضیحات لازم را خدمت ایشان ارائه دادند.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.4.0
    V5.7.4.0