• ساعت : ۱۳:۳۳:۳
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ 
  • تعداد بازدید : 50
  • کد خبر : ۱۰۷۸۲۴
شركت در روز ملی مزرعه گیاهان علوفه ای در شهرستان ورامین استان تهران

 بسمه تعالی

    

        در مورخ 27 فروردین 98 با حضور مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت، دکتر رضایی معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی، محققین موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور و جمعی از مدیران و کارشناسان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و کارشناسان منطقهای روز ملی مزرعه گیاهان علوفهای در مزارع شرکت کشاورزی و دامپروری صالحی در شهرستان ورامین برگزار گردید. در این مراسم مهندس کشاورز طی سخنانی ضمن تقدیر از فعالیت های این شرکت در تولید علوفه، از موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور در معرفی ارقام جدید علوفه دیم تشکر کرد.امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0