پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند
اخبار
کد خبر : ۱۲۴۹۵۶  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ 
۱۲:۳۳:۹  | 
تعداد بازدید : ۸
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری جلسه ستاد جشنواره شهید رجایی در مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی مازندران 
کد خبر : ۱۲۴۸۰۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 
۸:۳۳:۱۷  | 
تعداد بازدید : ۲۴
کد خبر : ۱۲۴۹۰۱  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ 
۱۳:۱۸:۱۲  | 
تعداد بازدید : ۱۵
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری جلسه ارایه راهكارهای تامین علوفه كشور برای سال پیش رو 
کد خبر : ۱۲۴۶۷۵  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
۱۳:۳:۹  | 
تعداد بازدید : ۴۴
کد خبر : ۱۲۴۸۶۰  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
۱۱:۲۴:۳۱  | 
تعداد بازدید : ۲۸
روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران خبر داد برگزاری آزمون الكترونیك سنجش مهارت رشته تولید نهال و جنگل‌كاری 
کد خبر : ۱۲۴۶۶۷  |  تاريخ وقوع :
 ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ 
۱۲:۳۹:۶  | 
تعداد بازدید : ۳۷
صفحه1از212.بعدي.برو5.3.12.0
V5.3.12.0