دوشنبه, 20 مه 2019


  آمار بازدیدکنندگان سایت

  ضرورت نقشه جامع علمی کشاورزی :
   دستیابی کشور به جایگاه اول علمی منطقه با توجه به سند چشم انداز
   داشتن تصاویر باورپذیرازوضعیت فعلی وآینده علم وفناوری در بخش کشاورزی 
   تدوین چشم انداز علم وفناوری بخش کشاورزی 
   ایجادنظام مدیریت دانش در حوزه های آموزش وتحقیقات وفناوری کشاورزی 
   جهت دهی به مراکز آموزشی دانشگاهی وتحقیقاتی در راستای نیازهای کشاورزی 
   دستیابی به توسعه پایدار 
   اولویت بندی علم وفناور ی دربخش کشاورزی براساس تصاویر آینده 
   استفاده بهینه از منابع وامکانات محدود کشور در رشد وتوسعه علم وفناوری براساس تقسیم کار ملی


  اخبار و تازه ها
  دسته بندي اخبار 

  اسناد ومدارک
  نقشه جامع علمی کشاورزی
  تاريخ ايجاد : 1392/10/14  |  تعداد دریافت : 1006
  سند نقشه جامع علمی کشاورزی
  تاريخ ايجاد : 1391/12/23  |  تعداد دریافت : 957
  فهرست ذینفعان و ذینفوذان بخش کشاورزی
  تاريخ ايجاد : 1391/12/09  |  تعداد دریافت : 331
  اهداف و راهبردهای اختصاصی اهداف کلان نظام علم و فناوری کشاورزی: مصوب شورای راهبری بخش کشاورزی، 28/11/91
  تاريخ ايجاد : 1391/12/09  |  تعداد دریافت : 239
  اهداف كلان نظام علم و فناوري کشاورزی
  تاريخ ايجاد : 1391/12/09  |  تعداد دریافت : 233
  محصولات راهبردی(اساسی) کشاورزی، مصوب شورای راهبری بخش کشاورزی 25/9/91
  تاريخ ايجاد : 1391/10/16  |  تعداد دریافت : 371
  محصولات کشاورزی دارای مزیت اقتصادی، مصوب شورای راهبری بخش کشاورزی 25/9/91
  تاريخ ايجاد : 1391/09/29  |  تعداد دریافت : 383
  چشم انداز بخش کشاورزی کشور در افق 1404 ه. ش
  تاريخ ايجاد : 1391/09/19  |  تعداد دریافت : 416
  چشم انداز نظام علم و فناوری کشاورزی کشور در افق 1404 ه. ش
  تاريخ ايجاد : 1391/09/19  |  تعداد دریافت : 223
  ماموريت بخش کشاورزی کشور
  تاريخ ايجاد : 1391/09/19  |  تعداد دریافت : 371
  صفحه1از212.بعدي.برو


  تماس با ما


   دکتر امیر مسعود صابری
   دبیر نقشه جامع علمی کشاورزی
  a.saberi@areo.ir

  دکترمحمد رضا  نوتاش
   مدیر تدوین طرح نقشه جامع علمی کشاورزی
   notashmr@gmail.com

   طیبه شهمیرزادی
  مسئول دبیر خانه نقشه جامع علمی کشاورزی
  t.shahmirzadi@areo.ir