سه‌شنبه, 21 آذر 1396 جستجو :         |    انجمن های کشاورزی


آمار بازدیدکنندگان سایت


ضرورت نقشه جامع علمی کشاورزی :
 دستیابی کشور به جایگاه اول علمی منطقه با توجه به سند چشم انداز
 داشتن تصاویر باورپذیرازوضعیت فعلی وآینده علم وفناوری در بخش کشاورزی 
 تدوین چشم انداز علم وفناوری بخش کشاورزی 
 ایجادنظام مدیریت دانش در حوزه های آموزش وتحقیقات وفناوری کشاورزی 
 جهت دهی به مراکز آموزشی دانشگاهی وتحقیقاتی در راستای نیازهای کشاورزی 
 دستیابی به توسعه پایدار 
 اولویت بندی علم وفناور ی دربخش کشاورزی براساس تصاویر آینده 
 استفاده بهینه از منابع وامکانات محدود کشور در رشد وتوسعه علم وفناوری براساس تقسیم کار ملیاخبار و تازه ها
دسته بندي اخبار 


اسناد ومدارک
نقشه جامع علمی کشاورزی
تاريخ ايجاد : 14/10/1392  |  تعداد دریافت : 1006
سند نقشه جامع علمی کشاورزی
تاريخ ايجاد : 23/12/1391  |  تعداد دریافت : 957
فهرست ذینفعان و ذینفوذان بخش کشاورزی
تاريخ ايجاد : 09/12/1391  |  تعداد دریافت : 331
اهداف و راهبردهای اختصاصی اهداف کلان نظام علم و فناوری کشاورزی: مصوب شورای راهبری بخش کشاورزی، 28/11/91
تاريخ ايجاد : 09/12/1391  |  تعداد دریافت : 239
اهداف كلان نظام علم و فناوري کشاورزی
تاريخ ايجاد : 09/12/1391  |  تعداد دریافت : 233
محصولات راهبردی(اساسی) کشاورزی، مصوب شورای راهبری بخش کشاورزی 25/9/91
تاريخ ايجاد : 16/10/1391  |  تعداد دریافت : 371
محصولات کشاورزی دارای مزیت اقتصادی، مصوب شورای راهبری بخش کشاورزی 25/9/91
تاريخ ايجاد : 29/09/1391  |  تعداد دریافت : 383
چشم انداز بخش کشاورزی کشور در افق 1404 ه. ش
تاريخ ايجاد : 19/09/1391  |  تعداد دریافت : 416
چشم انداز نظام علم و فناوری کشاورزی کشور در افق 1404 ه. ش
تاريخ ايجاد : 19/09/1391  |  تعداد دریافت : 223
ماموريت بخش کشاورزی کشور
تاريخ ايجاد : 19/09/1391  |  تعداد دریافت : 371
صفحه1از212.بعدي.برو


سایتهای مرتبط


تماس با ما


 دکتر امیر مسعود صابری
 دبیر نقشه جامع علمی کشاورزی
a.saberi@areo.ir

دکترمحمد رضا  نوتاش
 مدیر تدوین طرح نقشه جامع علمی کشاورزی
 notashmr@gmail.com

 طیبه شهمیرزادی
مسئول دبیر خانه نقشه جامع علمی کشاورزی
t.shahmirzadi@areo.ir
نقشه جامع علمي كشاورزي، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، طبقه همکف، مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی، تلفن:22174304، نمابر: 22400067

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8