• ساعت : ۱۲:۳۱:۲۸
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ 
  • تعداد بازدید : 27
جلسه كمیته فنی و تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات كشاورزی دیم

بسمه تعالی

        جلسه کمیته فنی تحقیقاتی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم شده با حضور آقای دکتر ساسانی رئیس معاونت و اعضاء کمیته از ساعت 10 الی 12 روز یکشنبه 22 دی ماه سال 98 تشکیل شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر ساسانی مباحث مطرح شده در جلسه شورای تحقیقات موسسه مطالبی را بیان نمودند و در ادامه در خصوص تعدای از پروژه‌های تحقیقاتی معاونت، هسته‌های بذری و دانشجویان متقاضی اجرای پایان نامه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
امتیاز :  ۳/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0