• ساعت : ۱۳:۵:۲۷
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 47
رقابت 13 شركت تولید كننده ماشین آلات كشاورزی در سیستم بی خاكورزی در ایستگاه سرارود

بسمه تعالی

   سیزده شرکت ماشین آلات کشاورزی شامل: شرکت ‏های آبیدر، اصلاح برزگر کردستان، ظریف صنعت خمین، ماشین برزگر همدان، ماشین آلات کشاورزی، ماشین زراعت همدان، فتاحی گرگان، کشت گستر تبریز، جیران صنعت آریا، ماشین صنعت خالدیان دیوان دره، شرکت تاکا، ماشین برزگر خاوری همدان و سازکار کشت کاوه بوکان در تاریخ  18و 19 آبان ماه 1398، در معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اقدام به کشت مستقیم بذر نخود در بقایای گیاهی گندم (سیستم بی خاکورزی (No- Till)) نمودند.

    هدف از این برنامه که با دستور معاونت محترم زراعت وزارت جهاد کشاورزی به اجراء در آمد، ارزیابی کشت مستقیم بذور نخود در بقایای گیاهی گندم و در نهایت انتخاب بهترین کارنده نخود در سیستم کشت مستقیم بود.

     این برنامه توسط نمایندگان دفتر مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی و سه تن از اعضای هیات علمی مدعو و اعضای هیات علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم نظارت، ارزیابی و داوری شد.

    روش جدید بی خاکورزی مبتنی بر کاشت بذر در بقایای گیاه بدون انجام هر گونه عمل خاکورزی و آماده سازی اولیه مزرعه در 13 قطعه نیم هکتاری انجام شد. انتخاب قطعات با انجام قرعه کشی در حضور نمایندگان شرکت های فوق الذکر به اجرا در آمد. همچنین صدا و سیمای استان نیز چگونگی اجرا این پروژه را پوشش داد.

    
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0