• ساعت : ۱۰:۳۳:۴۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ 
  • تعداد بازدید : 54
  • کد خبر : ۱۱۶۶۲۶
بازدید جناب آقای دكتر مصطفی آقایی مشاور معاون وزیر و مدیركل دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی از معاونت

بسمه تعالی

                                                                                 

    در مورخ چهارشنبه مورخ 1398/8/8 جناب آقای دكتر مصطفی آقایی مشاور معاون وزیر و مدیرکل دفتر نظارت و ارزشیابی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در محل معاونت موسسه حضور یافتند و از بخش های مختلف تحقیقاتی و آزمایشگاه ها بازدید نمودند. در این بازدید دستاوردهای علمی-فنی معاونت خدمت ایشان ارائه گردید و بحث و تبادل نظر پیرامون راهبردهای بهبود و توسعه فعالیت های پژوهشی معاونت انجام گرفت. 


امتیاز :  ۴/۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0